Menu

Speciale contactlenzen remmen bijziendheid af

Contactlenzen Jeuris is gespecialiseerd in het aanmeten van contactlenzen voor het afremmen van bijziendheid en de daarbij horende oogmeting.

Wordt bijziendheid een epidemie?

Steeds meer jongeren worden bijziend of myoop. We gebruiken met ons allen onze ogen niet meer zoals 20 jaar geleden en de duizenden jaren daarvoor. Voor de 21ste eeuw, dus voor smartphone’s, tablets en laptops keken we vooral op verre afstand. Het vele nabijwerk triggert de bijziendheid bij diegenen die erfelijk belast zijn. Ook afkomst speelt een rol in de myopieprogressie, zo zijn bvb. Aziaten meer vatbaar voor het ontwikkelen van (hoge)myopie.
Hoe meer myopen er zijn, hoe meer we dit in onze genen doorgeven aan onze kinderen. Vandaar dat we bijna kunnen spreken van een epidemie. Het staat immers vast dat één of twee ouders met myopie veel meer kans hebben op een kind dat bijziend is. 1 ouder: 20-25%; 2 ouders 40-45%.

2020 –> 25% = myoop       ||     2050 –> 50% = myoop

Bijziendheid manifesteert zich bij jongeren. Rond volwassenheid stopt dit proces, sneller bij licht myopen, later bij hoog myopen. Tegen 2050 verwachten we een verdubbeling van bijzienden. Het is SUPER BELANGRIJK dat we deze trend kunnen counteren.
Ortho-K nachtlenzen die myopie bij jongeren afremmen zijn reeds lang gekend. Ze zijn handig in een beperkt sterktebereik en bij astigmaten, maar niet voor iedereen geschikt, bijvoorbeeld bij jonge kinderen.  Deze nachtlenzen zijn niet algemeen aanvaard door alle oogartsen omdat overnacht gebruik van contactlenzen verhoogde risico’s met zich meebrengt. Statistisch gezien zijn deze risico’s nog steeds erg laag, op voorwaarde dat de juiste instructies gegeven én gevolgd worden. Daarnaast is er een sterke motivatie nodig bij de jongere die om therapeutische redenen de harde ortho-k nachtlenzen zou gaan dragen.

Maar vanaf eind 2018 zijn de zachte dag- en maandcontactlenzen voor myopie management beschikbaar!

Wat zijn de gevaren van hoge myopie of bijziendheid?

Jarenlange wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat de kans op oogaandoeningen op latere leeftijd EXPONENTIEEL toeneemt naarmate de dioptrie stijgt. De risico’s nemen sterk toe boven -6.00 dioptrie. De meest voorkomende oogaandoeningen zijn dan glaucoom, netvliesloslating, cataract en maculadegeneratie.
In deze studies komt naar voor dat twee op tien 80-plussers met hoge myopie erg slechtziend wordt. Dit betekent dat ze niet meer in staat zijn om op normale wijze deel te nemen aan het dagelijkse leven.  (TV – lezen – mobiliteit – verkeer – inkopen doen – alleen wonen – …) Deze problemen kunnen ook al vroeger optreden.
Wetende dat onze levensverwachting steeds hoger wordt, dan is het toch zeer belangrijk dat ons goed zicht behouden blijft!

Waarom vroeg ingrijpen bij voorspelde hoge myopie?

Steeds vaker zien we in onze praktijk te Hasselt jongere tieners met een relatief hogere correctie.

-Hoe jonger myopie optreedt hoe hoger deze wordt naar volwassenheid toe.
-Alle myopie of m.a.w. BIJZIENDHEID GAAT NIET MEER WEG. Ze neemt enkel toe tot volwassenheid, dus het is belangrijk om te voorkomen, want genezen kan niet.
-Esthetisch en praktisch zijn sterke brillenglazen niet. Vandaar dat elke dioptrie lager belangrijk is.
-Om de risico’s op oogaandoeningen i.v.m. hoge myopie te verminderen (zie hierboven).
-Een operatieve ingreep kan later bij volwassenheid wel het zichtprobleem aanpakken, maar de kans op dezelfde oogaandoeningen blijft aanwezig!

Hoe kunnen we hoge bijziendheid afremmen?

Sensibilisatie
Door campagnes informeren over de gevaren van hoge myopie maar ook over de hulpmiddelen tegen hoge myopie.
Op deze manier hebben we weet van wat er bestaat, wat de risico’s zijn en wat we er kunnen aan doen.

Twee uur per dag in daglicht buiten doorbrengen
Kinderen belast met myopie kunnen de nefaste gevolgen van het nabijwerk overdag compenseren door elke dag 2 uur buiten in daglicht door te brengen. Weliswaar niet met smartphone in de hand! Zo wordt de aanmaak van dopamine en Vit-D verhoogd, wat ook bijdraagt tot een vertraging van myopieprogressie. Fietsen naar school, een buitenactiviteit of sport beoefenen, de middagpauze buiten doorbrengen,… vul maar in. Deel dit zeker met je kind voor puberteit 🙂

Atropine (=o.a. hartmedicatie)
Atropine druppels (verwijden de pupil) in het oog toedienen op medisch voorschrift en onder toezicht bij oogarts helpt ook effectief. De vraag hierbij is, kan men dit 10 – 15 jaar tot volwassenheid dagelijks blijven doen? Wat zijn de gevolgen op lange termijn?

Contactlenzen voor myopie controle
We zien vaak dat jongeren bij ons starten met contactlenzen vanaf 12 jaar. Als we vaststellen dat de bijziendheid reeds hoog is op jonge leeftijd, waarom dan geen specifieke lenzen? Daarom zijn we bij Contactlenzen Jeuris gecertificeerd om contactlenzen voor myopie controle aan te passen. De voorgaande 3 punten zijn belangrijk om te weten of om toe te passen vooraleer de jongere aan contactlenzen toe is.  (zie ook -16 en contactlenzen)

Hoeveel kunnen we bijziendheid afremmen?

Afremmen van de myopie kan tussen 40 en 50%.

een voorbeeld:

Stel een jongen van 12 jaar, gebruikt veel smartphone, leest veel en heeft ambities om later hoge school of universitaire studies te volgen (dus veel nabijwerk). Hij heeft momenteel -4.00D aan beide ogen. Eveneens is één van beide ouders bijziend.
De prognose van zijn myopieprogressie tot volwassenheid is hoog. Zonder aandacht voor dit probleem verwacht men statistisch een myopie tussen -7.00D en -9.00D op 25-jarige leeftijd. Daarom kunnen de juiste tools en het juiste lifestyle advies dit beperken tussen -5.50D en -7.00D.

Het doel is om onder -6.00D te blijven. (zie hierboven: Wat zijn de gevaren van hoge myopie).

Vandaar dat vroegtijdig sensibiliseren en lifestyleadvies omtrent deze problematiek de eerste belangrijke stappen zijn! Omkeren kan niet, afremmen wel.

Enkele interessante links over myopie controle

 

Bij Contactlenzen Jeuris in Hasselt volgen we de gezondheid van je ogen* tijdens het dragen van contactlenzen goed op. Daarom omvat een ‘oogmeting voor contactlenzen’ meer dan enkel de correctie opmeten, in ons vak noemen we dit ‘aanpassen van contactlenzen’.

Wil u een oogmeting voor contactlenzen regio Hasselt, Limburg?

Vraag nu een afspraak voor myopie controle

*oogmeting in functie van het dragen van contactlenzen.
Opgelet, een volledig oogonderzoek wordt niet door ons uitgevoerd, dit is de taak van de oogarts. Enkel oogartsen mogen/kunnen alle aspecten van de ogen beoordelen (pathologie, intern onderzoek van de ogen, oogziektes, ooginfecties,…), daarbij een gepaste diagnose stellen en behandelen met medicatie of operatief ingrijpen.

Contactlenzen kopen? Of wenst u een oogmeting voor contactlenzen of bril in Hasselt, Limburg?

  TOP