Menu

Privacybeleid – GDPR

In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bijgewerkt op: 26-11-2021

‘Contactlenzen Jeuris’ en de ‘Brilpaskamer’ zijn handelsnamen van JeuriCon bv. Hierna genoemd als ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’.

Wij zijn een optiekbedrijf en verstrekken oogzorg aan onze klanten. Daarbij verwerken we privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
Telefonisch: 011 225 115
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
E-mail: info@contactlenzenjeuris.be
Per Post: JeuriCon bv, Maastrichterstraat 89, 3500 Hasselt

Lees meer: privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en producten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens, dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en producten u kiest te gebruiken.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN
 • Leeftijd
 • Klantnummer
 • Telefoonnummers
 • Meetgegevens (refractie, anamnese, gegevens t.a.v. gezondheid van ogen of verband houden met de ogen)
 • Orderdata (omschrijving, kenmerken en prijs van afgenomen producten en diensten)
 • Financiële gegevens (betaalhistorie, rekeningen, openstaande rekeningen, etc.)

2. Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om u op onze fysieke locatie of/en via uw online-account te voorzien van optimale oogzorg met betrekking tot contactlenzen en/of bril;
 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via telefonisch contact, website, of bezoek bij aan onze winkel;
 • Om u te informeren over de nazorg verbonden aan het afgenomen product of dienst;
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Om een opmerking, klacht of uw reactie te verwerken;
 • Om u een gepersonaliseerd advies te kunnen geven m.b.t. het dragen van uw contactlenzen of bril, het gebruik en het onderhoud ervan;
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij ons cliënteel om zo onze producten en dienstverlening te verbeteren;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses;
 • Om u op de hoogte te houden van onze afwezigheid m.b.t. uw (potentiële) aankoop;
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen of andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch of persoonlijk op onze locatie;
 • Om onze website te verbeteren.

3. Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van of dienstverlening rond de door u bestelde producten of aangevraagde diensten (gerechtvaardigd belang).
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van onlinebetalingen en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen. Eveneens kunnen persoonlijke gegevens verstrekt worden aan uw ziekenfonds of Riziv in het kader van terugbetalingen of tussenkomsten voor uw aankopen bij ons.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken dragen wij er zorg voor, in de mate van het mogelijke, dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. U begrijpt vast wij weinig vat hebben op derde grote partijen, zoals en bedrijf dat op grote schaal verwerkingen doet betreffende leveringen aan huis of een bedrijf dat uw online betalingen afhandelt. We werken hier met algemeen bekende bedrijven zoals Wordline, Mollie Payments, Bpost, Ziekenfondsen,… (zie 6. Zie ook websites van derden).
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan (bvb accountant, oogarts) is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

4. Profilering en cookies

Wij kunnen uw persoonsgegevens uit uw account met uw cliëntfiche met elkaar combineren om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij kunnen wij ook gegevens combineren die u hebt achtergelaten op onze websites, nl. www.contactlenzenjeuris.be; www.brilpaskamer.be.
Door uw gegevens van onze websites te combineren, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis aanbieden. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt die voor u minder interessant zijn.
Bij een eerste bezoek aan onze website kan u aangeven welke cookies u wil toestaan. De noodzakelijke cookies staan standaard actief.

5. Beveiligen en bewaren

 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen of beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden (anti-virus, firewall, IT-controle, software-updates, back up,…)
 • Wij willen u dan ook vragen dat u op uw beurt uw account bij ons goed beveiligt met een sterk paswoord.
 • Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Het nut om meetgegevens langer te bewaren bestaat vooral uit het kunnen raadplegen van de anamnese van uw ogen, progressie en/of het verloop van het ontstaan van een eventueel ziektebeeld, bvb keratocunus). Deze kunnen erg nuttig zijn voor een behandelend oogarts in het kader van een raadpleging, behandeling of operatie. Wij worden sowieso wettelijk verplicht om bepaalde gegevens langer te bewaren.
 • Na lange inactiviteit van u als cliënt worden uw gegevens enkel nog anoniem gebruikt, dit voor analyse van verkoop. Indien u, na volgens u te lange inactiviteit, ten onrechte niet gewenste communicatie van ons ontvangt gelieve ons te contacteren; zie punt 10. Wij zullen samen met u uitzoeken langs welke weg dit gebeurde, dit bespreken, onderzoeken en gepast behandelen.
 • Beelden van beveiligingscamera’s worden maximum 4 weken bewaard. Deze worden enkel geraadpleegd ingeval of bij vermoeden van diefstal, fraude, overval,… De hieruit geselecteerde beelden kunnen langer bewaard worden in het kader van een onderzoek door politie of overheid die in dit geval hiertoe toegang heeft als derde partij.
 • Indien u inlogt op ons eigen WIFI-netwerk dan kunnen we u herkennen door uw activiteit onder uw MAC-adres. Deze MAC-gegevens worden enkel door IT-medewerkers opgehaald ingeval van illegale activiteiten, misbruik of (poging tot) fraude. MAC-gegevens worden niet langer dan 4 weken bewaard.

6. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

7. Minderjarigen

Als u -16 jaar bent dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken onze diensten of van het account op onze website.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Uw gegevens gebruiken wij niet zonder toestemming voor andere doeleinden. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Wat zijn uw rechten?

Uiteraard blijft u baas over uw gegevens. Wilt u gratis inzage krijgen in uw persoonsgegevens of wilt u uw gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of uw e-mailvoorkeuren aanpassen*? Geen probleem, u laat het ons weten per post of e-mail (steeds uzelf voldoende identificeren). Op die manier kan u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.

*Het spreekt voor zich dat sommige beperkingen die u zou opleggen gevolgen kunnen hebben in het vlot maken van afspraken, leveringen, notificaties over lopende bestellingen,… Hou dus best hier ook rekening mee.

10. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor inzage en het wijzigen van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze administratie via:
Telefoon: 011 225 115; dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
E-mail: info@contactlenzenjeuris.be
Per Post: JeuriCon bv, Maastrichterstraat 89, 3500 Hasselt

Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u adequaat te identificeren, bvb door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen (waarop niet meer dan de nodige gegevens zichtbaar zijn).
Bij het opvragen van de specifieke meetgegevens zoals refractie zijn wij genoodzaakt om €30,- aan onkostenvergoeding in rekening te brengen. U ontvangt voor dit bedrag een duidelijk overzicht met daarop uw persoonlijke meetgegevens.

11. Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 20-05-2018.

Contactlenzen kopen? Of wenst u een oogmeting voor contactlenzen of bril in Hasselt, Limburg?

  TOP