Menu

Disclaimer

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JeuriCon bv, informatie of beelden van deze website via elektronische, gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Indien u zonder nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat wij met zorg deze website hebben opgesteld, kunnen sommige bronnen niet volledig zijn of onjuistheden bevatten. JeuriCon bv kan om deze reden niet instaan voor de juistheid van de geboden informatie.

Linken naar andere websites zijn bedoeld om meer informatie aan te bieden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie van derden. Gebruik van deze informatie is eveneens voor eigen rekening en risico.

JeuriCon bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Hieronder vallen ook de eventuele defecten, verlies van gegevens of onvolkomenheden aan het adres van de gebruiker, die als gevolg van het gebruik van de website zouden kunnen ontstaan. Wij gaan voorzichtig om de gegevens van de gebruiker, we stellen veel in het werk om dit te beveiligen, lees ook ons privacybeleid.

JeuriCon bv behoudt zich het recht om ten allen tijde de informatie op de website aan te passen.

‘Contactlenzen Jeuris’ is een handelsnaam van JeuriCon bv.

Contactlenzen kopen? Of wenst u een oogmeting voor contactlenzen of bril in Hasselt, Limburg?

  TOP